עלון

עלון משא ומתן - בנושא נזיקין

נושאי העלון: נזיקין, צדקה, פרשת תרומה

תרומה, אדר

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

דיני נזיקין, תשלום בטעות, מעות צדקה שאבדו