עלון

עלון משא ומתן - בנושא גרמא

נושאי העלון: גרמא, גזל הרבים, פרשת כי תשא, גרמי, טעות לעולם חוזרת

כי תשא, אדר

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

גרמי וגרמא, טעות לעולם חוזרת, גזל הרבים