עלון

עלון משא ומתן - בנושא אסמכתא

נושאי העלון: אסמכתא, דיני אסמכתא, פרשת מטות

תמוז, מטות

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

דיני אסמכתא