עלון

עלון מרבים שלום - בנושא שתיקה

נושאי העלון: שתיקה, האמת והשלום

תמוז

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

האמת והשלום אהבו I שוויה של שתיקה אחת I "והיה ברכה"