עלון

עלון מרבים שלום - בנושא פגיעה בזולת

נושאי העלון: פגיעה בזולת, כבוד תלמידי חכמים, לא תשנא את אחיך

אייר

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

חומר הפגיעה ופירות המחילה I התחזקות בכבוד תלמידי חכמים I לא תשנא את אחיך בלבבך