עלון

עלון מרבים שלום - בנושא כבוד תלמידי חכמים

נושאי העלון: כבוד תלמידי חכמים, לא תשנא את אחיך בלבבך, שנראה מעלת חברינו

ניסן

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

שנראה מעלת חברינו ולא חסרונן I אנחה של יהודי I שכונות מספרות על עצמם I אירועים ואירגונים המאחדים I התחזקות בכבוד תלמידי חכמים I "לא תשנא את אחיך בלבבך"