עלון

עלון מרבים שלום - בנושא ביקור חולים

נושאי העלון: ביקור חולים, שלום, מניעת מחלוקת, בניה בבנין

אלול

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מצות ביקור חולים I קריאתו של מרן בעל חפץ חיים זצוק"ל למניעת מחלוקות בישראל I בניה בבנין משותף I "אוהב את שכניו"