עלון

עלון מקרא העדה - בנושא בראשית

נושאי העלון: בראשית

חשון, תולדות, מקץ, וישלח, וישב, ויצא, ויגש

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בראשית