עלון

עלון מפנקסו של רופא - בנושא שכרות בפורים

נושאי העלון: שכרות בפורים

אדר, פורים

תשפ"א

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

איסור שתיה בפורים