עלון

עלון מעינות בני יששכר (מהרצא) - בנושא פרשת חוקת

נושאי העלון: פרשת חוקת, טעם המצוה, טעמי המצות

תמוז, חוקת

תשע"ה

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

כוונת טעם המצוה