עלון

עלון מעינות בני יששכר (מהרצא) - בנושא לימוד תורה

נושאי העלון: לימוד תורה, יראה, חסד של אמת, פרשת ויחי, לימוד תורה ביראה, נטילת ידיים של בוקר

טבת, ויחי

תשע"ה

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

לימוד תורה ביראה, חסד של אמת, נטילת ידיים של בוקר