עלון

עלון מעינות בני יששכר (מהרצא) - בנושא לומדי תורה

נושאי העלון: לומדי תורה, פרשת חוקת, מחזיקי תורה

תמוז, חוקת

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

הדרכה ללומדי תורה ולמחזיקי תורה, כוונת טעם המצוות