עלון

עלון מעינות בני יששכר (מהרצא) - בנושא חילול ה

נושאי העלון: חילול ה, פרשת בהר

אייר, בהר

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מהות התשובה לחייבי ד' מיתות בית דין ועוון חילול השם