עלון

עלון מעינות בני יששכר (מהרצא) - בנושא אמת

נושאי העלון: אמת, פרשת מסעי, חסרון לבנה

אב, מסעי

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מעלת מדת האמת I אין נושאין נשים בחסרון הלבנה ובפרט בזמן ליקויה?