עלון

עלון מעינות בני יששכר (מהרצא) - בנושא אמונה

נושאי העלון: אמונה, קנאה, עין הרע, פרשת ויחי

טבת, ויחי

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

אמונת ה' במחשבה תמיד - בזה תלוי קיום התורה ואיכות העבודה, קנאה, סגולות להינצל מעין הרע, מאה ברכות