עלון

עלון מעינות בני יששכר (מהרצא) - בנושא קידוש החודש

נושאי העלון: קידוש החודש, פרשת ויקרא

ניסן, ויקרא

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מצות קידוש החדש שבזמן הזה