עלון

עלון מעינות בני יששכר (מהרצא) - בנושא מדבר שקר תרחק

נושאי העלון: מדבר שקר תרחק, פרשת שופטים, עדות שקר

אלול, שופטים

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

דיני עדות שקר וטעמי האיסור ומצות מדבר שקר תרחק