עלון

עלון מעדני כהן - בנושא פרשת נצבים

נושאי העלון: פרשת נצבים, ראש השנה, מלך על כל הארץ

אלול, ניצבים

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בעניין החסיר מלך על כל הארץ בברכת היום דראש השנה בכל התפלות ובתפלת המוספין