עלון

עלון מעדני אשר - בנושא שמחה

נושאי העלון: שמחה, פרשת כי תבוא, בכורים, תרומות ומעשרות

אלול, כי תבוא

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

האם ברכת שהחיינו שמברכים לפני קיום מצווה הויא חיוב דאורייתא? I מי שלא בירך ברכת שהחיינו לפני קיום המצוה האם יכול לברך את זה אח''כ? I מדוע צריך ציווי מיוחד שישמח בכל הטוב וכי אדם שיש לו מה שצריך אינו שמח? I האם מי שמביא בכורים נשאר חי לעולם? I איפה עדיף לאדם שיהא לו נכסים קרובים לעיר או רחוקים מהעיר? I האם מי שאינו מפריש תרומות ומעשרות שוכח מה שלמד?