עלון

עלון מעדני אשר - בנושא פרק שירה

נושאי העלון: פרק שירה, יצר הרע, פרשת בראשית

תשרי, בראשית

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

השירה של פרק שירה האם החיות והעופות בפיהם אומרים את זה או דילמא השר הממונה עליהם? I איך אמר אדם להקב''ה שאע''פ שאכל מעץ הדעת יאכל עוד איזה היתר היה לו לעבור את ציווי ה'? I מדוע המשילו חז''ל את היצר הרע לזבוב הרי הוא כזה גדול כל יום עם נסיונות חדשים? I מדוע עשה הקב''ה שהנשים יהיו בעלי שכחה יותר מהאנשים? I מדוע נקרא שבע מצות ב''נ ולא נקרא שבע מצוות אדם הראשון, הרי אדם הראשון נצטווה על זה? I מדוע לא רצו הגוים לקבל את התורה משום דכתיב לא תרצח, הא כבר מצווים על זה בשבע מצוות?