עלון

עלון מעדני אשר - בנושא עץ הדעת

נושאי העלון: עץ הדעת, ותן טל ומטר לברכה, פרשת בראשית, אש בהבדלה, הנחש

תשרי, בראשית

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מי שאין לו אש להבדלה במוצאי שבת האם אפשר לברך על אורו של כוכבים? I מי שטעה ואמר ותן טל ומטר לפני ז' במרחשון לאחר שמחת תורה האם צריך לחזור? I מדוע נענש אדם הראשון על חט של עץ הדעת הרי איתא בגמ' דעל חטא ראשון לא מענישים? I מדוע נענש אדם הראשון שאכל מעץ הדעת הרי היה אנוס שחוה היכתה אותו במקל שיאכל? I איך אמר הקב''ה לאדם כשיאכל מעץ הדעת ימות הרי לא מת באותו יום? I איך היה מותר לאדם לדור עם חוה הרי נאסרה כשהתחתנה עם הנחש? I מדוע הפורץ גדר מקבל דווקא עונש שנחש ישכנו ולא שאר עונשין מה קשור הנחש לפורץ גדר?