עלון

עלון מעדני אשר - בנושא נדר

נושאי העלון: נדר, ערי מקלט, פרשת מטות מסעי, הטוב והמטיב ברוצח, אדם שנדר

אב, מטות-מסעי

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

אדם שנדר ללמוד בלילה עד שעה קבועה כל יום וכשמזיזם את השעון עד מתי צריך ללמוד? I אדם שנדר שאם ירד במשקל ע''י הדיאטה יתן אלף דולר לצדקה כמה השיעור שצריך לרדת? I אדם שנדר כסף לצדקה להלביש ערומים האם יכול לקנות תפילין לעני שאין לו תפילין? I אדם שנדר הנאה מחבירו בעל מלאכה האם מותר להשתמש בו שמשלם לו? I מדוע מי שנדר שלא יהנה מחבירו אסור להחזיר אבידתו דנהנה שא''צ לתת צדקה שיתן את הכסף לעני? I אדם שנכנס לערי מקלט לאיזה צורך והרג בשוגג האם צריך ללכת לערי מקלט אחרת לגלות? I כשרוצח יצא מערי מקלט במות הכהן גדול האם יברך הטוב והמטיב?