עלון

עלון מעדני אשר - בנושא לימוד תורה

נושאי העלון: לימוד תורה, כניסה לבית כנסת בגלל גשם

אייר, בהר-בחוקותי

תשפ"א

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מדוע הקב''ה בוכה על מי שאי אפשר לו לעסוק בתורה ועוסק היה צריך לשמוח? I איך יכול להיות שמי שאינו הולך לבית המדרש נקרא מהולכי בית המדרש? I מה יותר גדול לימוד התורה או להציל נפשות? I האם בלימוד תורה בבית המדרש אפשר לפעול ישועות גדולות יותר מאשר לומד בבית? I האם מותר להיכנס לבית המדרש ללמוד כדי להינצל מגשם? I האם לתלמיד חכם מותר להיכנס לבית המדרש כדי להינצל מהגשם?