עלון

עלון מעדני אשר - בנושא כיבוד אב ואם

נושאי העלון: כיבוד אב ואם, ביקור חולים, פרשת יתרו, בגד חדש לשבת, שכרות בשבת

יתרו, שבט

תשפ"א

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

האם מי שאין לו אבא ואמא יכול לקיים מצות כיבוד אב ואם יותר בהידור ממי שיש לו אבא ואמא? I האם בימי הפורים צריכים להקפיד יותר על כיבוד אב ואם? I מדוע אסתר המלכה היה לו מצות כיבוד אב ואם יותר מכולם? I האם מצות כיבוד אב ואם זה מצוה שאין לה מזל? I מדוע במתן תורה נתרפאו כל המומין? I מי שיש לו לשבת בגד חדש קצר ממידתו או בגד ישן ארוך מה עדיף? I האם בשבת יש איסור להשתכר כיון דכתיב זכור את יום השבת לקדשו? I מדוע העולם מקילים בזמננו במצות חמורה וחשובה כמו מצות ביקור חולים? I מדוע מי שאין מבקר את החולה כאילו שופך דמים? I מדוע מצת ביקור חולים ילפינן מהדרך אשר יכלו בה?