עלון

עלון מעדני אשר - בנושא יום כיפור

נושאי העלון: יום כיפור, זהב ביום כיפור, שעיר לעזאזל, אינפוזיה ביום כיפור

תשרי, יום הכיפורים

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

האם יש איסור להלביש ביום כיפור שעון זהב או משקפיים עם מסגרת זהב דאין קטיגור נעשה סניגור? I חולה הצריך מזון ביום כיפור האם יאכל או יזונוהו באינפוזיה? I חולה האוכל ביום כיפור האם אומר יעלה ויבא והאם חייב לחזור ולברך כששכח לומר? I האם יש חיוב זימון ביום כיפור וכמה חולים בבית חולים אחת שאוכלים ביחד חייבים לזמן? I מדוע טהרת הקב''ה את העוונות של ישראל מעבירות חייב להיות כמו דיני מקוה? I מדוע התנגדו הכהנים שזר יוליך השעיר לעזאזל הרי המוליך השעיר היה מת באותו שנה? I מי שאינו צם ביום כיפור או שעושה מלאכה האם יום הכיפור מכפר עליו?