עלון

עלון מעדני אשר - בנושא הלואה

נושאי העלון: הלואה, פרשת משפטים, חידוש בהלכה

משפטים, שבט

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

אדם שבא לבקש הלואה ואינו ידוע האם נאמן האם מותר לשקר ולומר לו אין לי להלוות? I אדם שיש לו חידוש הלכה האם מותר לומר ששמעו מאדם גדול כדי שיקבלו את דבריו? I יחיד מומחה שדן ביחד עם דיין פסול האם נפסל הפסק שפסק? I האם יש סכנה או איסור לעקור שן משום יופי? I שני אנשים שבאים להלוות כסף ואחד ירא שמים ואחד אינו ירא שמים האם יש חיוב להקדים את הירא שמים? I כשיש שונא שצריך לפרוק לו או קרוב מי קודם?