עלון

עלון מעדני אשר - בנושא דיין

נושאי העלון: דיין, פרשת שופטים, בעל דין

אלול, שופטים

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

האם דיין שעושה פשרות מותר ליטול כסף על זה והאם יש איסור לקחת שוחד על פשרה? I רופא שהיה מרפא כל השנים את הדיין בחינם לפני שהיה צריך לבא אליו לדין האם נקרא שוחד? I האם יש איסור לדיין לקבל מתנות מהבעל דין שפסק לטובתו אחרי שכבר פסק? I מדוע יש ענין למנות דיין שיוכל לטהר את השרץ הרי זה נגד התורה? I האם מן התורה אינו עובר בל תשחית רק כשמשחית עצים ולא בשאר דברים?