עלון

עלון מעדני אשר - בנושא ברכת כהנים

נושאי העלון: ברכת כהנים, פרשת נשא

סיון, נשא

תשס"ג

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

האם בשעת ברכת כהנים מותר לישראל לשבת? I האם בשעת ברכת כהנים חייבים הכהנים לעמוד? I איזה היתר יש שבהרבה מקומות אין נושאים כפיים בכל יום הרי זה איסור? I כהן שיש לו חציצה בידו האם יש לו איסור לישא את כפיו? I האם כשהסוטה היה שותה את המים המרים היתה מברכת? I מי שכתב מגילת סוטה בשבת האם אינו חייב כיון שעומד למחיקה? I מדוע אסור לסוטה לשתות מהכוס של חברתה?