עלון

עלון מעדני אשר - בנושא אונן

נושאי העלון: אונן, ברכת התורה, הספד, הלנת המת, פרשת חיי שרה, הספד שרה אמנו, הספד שרה, הספדת המת

חשון, חיי שרה

תשע"ה

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

איזה היתר יש לאונן להספיד בדברי תורה הרי אסור לדבר דברי תורה ללא ברכת התורה?, מדוע אברהם התחרט ולא הספיד את שרה?, האם מותר להספיד את המת בשבחים שאינם אמתיים?, איך יכול להיות שרבי ביקש שיעשו לו הספד גדול הרי איתא בגמרא משמת רבי בטלה הענווה?, האם מותר להלין את המת כדי להספידו בכבוד לכבוד הקרובים?