עלון

עלון מסביב לשולחן שבת - בנושא סיום מסכת

נושאי העלון: סיום מסכת, פרשת ויגש

טבת, ויגש

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

סיום מסכת