עלון

עלון מן הבאר - בנושא עלינו לשבח

נושאי העלון: עלינו לשבח

שבט

תשפ"א

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

אמירת "עלינו לשבח" עם הציבור