עלון

עלון משנתה של תורה - בנושא שלום

נושאי העלון: שלום, פרשת קורח, קורח והאדמה

תמוז, קורח

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

גדול השלום I איזה מטרה נוספת הושגה בפתיחת האדמה?