עלון 50381

עלון משנתה של תורה - בנושא שומע כעונה

נושאי העלון: שומע כעונה, ויהי נועם, פרשת פקודי, ויגבה לבו בדרכי השם

פקודי, אדר ב

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ויהי נעם, האם דין שומע כעונה היינו גם כשכוונת המברך לפטור כמה דברים בברכה אחת?, ויגבה לבו בדרכי ה'