עלון

עלון משנתה של תורה - בנושא מלכות

נושאי העלון: מלכות, אחריות, פרשת ויגש, כוחות האדם, גזירות שמים

טבת, ויגש

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מלכות - אחריות, ועזר מצריו יהיה, כוחות האדם, כחומר ביד היוצר, כיצד יש לקבל גזירות שמים?, שיחו בכל נפלאותיו