עלון

עלון משנתה של תורה - בנושא זיכוי הרבים

נושאי העלון: זיכוי הרבים, פרשת ויחי, האבות הקדושים, מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי

טבת, ויחי

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי, 'חיזוק' תמידי, אלוקים חשבה לטובה, כאילו קיים עולם מלא, זיכוי הרבים