עלון

עלון משנתה של תורה - בנושא ועשו לי מקדש

נושאי העלון: ועשו לי מקדש, מעשרות, פרשת תרומה, תוכו כברו

תרומה, אדר

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ועשו לי מקדש, תוכו כברו, מעשרות