עלון

עלון מלאכת מחשבת - בנושא ערי מקלט

נושאי העלון: ערי מקלט, פרשת מסעי, רוצח שהרג במזיד

אב, מסעי

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מפני מה נצטווה משה להפריש שלושה ערי מקלט לעבר הירדן? I בדין רוצח שהרג במזיד בלא התראה אי יש בו דין גאולת דם?