עלון

עלון מלאכת מחשבת - בנושא נעשה ונשמע

נושאי העלון: נעשה ונשמע, פרשת משפטים, מכה עבד

משפטים, שבט

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בדין מכה עבדו בסכין או באגרוף אם נידון כרוצח I נעשה ונשמע