עלון 65493

עלון מלאכת מחשבת - בנושא נבואת משה

נושאי העלון: נבואת משה, לא תחמוד, פרשת יתרו

יתרו, שבט

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מה נתחדש באמונה בנבואת משה במעמד הר סיני? I איך אפשר לקרוא בשבועות בטעם עליון ? I לא תחמוד בגונב ממון