עלון

עלון מלאכת מחשבת - בנושא נבואת בלעם

נושאי העלון: נבואת בלעם, פרשת בלק, בלק ומואב

תמוז, בלק

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מפני מה יראו בלק ומואב? I נבואת בלעם מטרתה וטיבה