עלון

עלון מלאכת מחשבת - בנושא חלב

נושאי העלון: חלב, פרשת שמות, שלומית בת דברי

שמות, טבת

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

איך הייתה תכנית השעבוד בישראל ואיך ניצלו ממנו בני לוי? I ביאור דברי המדרש רבה ששלומית בת דברי הייתה אשתו של דתן I האם פירש יתרו מע"ז כשנשא משה את בתו? I כשרות החלב בזמנינו