עלון

עלון מכתלי בית הדין - בנושא חמץ לאחר הפסח

נושאי העלון: חמץ לאחר הפסח, פרשת אחרי מות קדושים, לחמניות של מוצאי פסח, מוצאי פסח

אייר, אחרי מות-קדושים

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

לחמניות של מוצאי פסח