עלון

עלון מכתלי בית הדין - בנושא גנב

נושאי העלון: גנב, פרשת משפטים

משפטים, שבט

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

שוכר שלא נעל והפרצה קראה לגנב