עלון

עלון מכון אסיפת זקנים - בנושא אהבת ישראל

נושאי העלון: אהבת ישראל, שנאת חינם

אב

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ליקוט נפלא בעניני אהבת ישראל ושנאת חנם - מחכמינו ורבותינו ז"ל