עלון

עלון מים חיים - בנושא טל ומטר

נושאי העלון: טל ומטר, מוריד הגשם

חשון

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

הלכות "מוריד הגשם" – "טל ומטר"