עלון

עלון מטעם - רמזים בטעמי המקרא בפרשה - בנושא פרשת לך לך

נושאי העלון: פרשת לך לך

כסלו, לך לך

תשפ"ג

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

פרשת לך לך