עלון

עלון מטעם - רמזים בטעמי המקרא בפרשה - בנושא פרשת חיי שרה

נושאי העלון: פרשת חיי שרה

כסלו, חיי שרה

תשפ"ג

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

פרשת חיי שרה