עלון

עלון מטעם - רמזים בטעמי המקרא בפרשה - בנושא פרשת בראשית

נושאי העלון: פרשת בראשית

כסלו, בראשית

תשפ"ג

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

פרשת בראשית