עלון

עלון מחמדי התורה - בנושא העוד אבי חי

נושאי העלון: העוד אבי חי, פרשת ויגש, לפתוח פה לשטן

טבת, ויגש

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

דבר הראוי לאדם אם מותר להאכילו לבהמה? I הטעם שהזכיר את אביו ולא את סביו? I היאך לא חששו יעקב ויהודה לפתוח פה לשטן? I מ"ט דיעקב קרא ק"ש ויוסף לא קרא ק"ש? I הטעם ששאל שוב העוד אבי חי