עלון

עלון מהלכים - בית המדרש חברון פתח תקוה - בנושא שומע כעונה

נושאי העלון: שומע כעונה, קידוש ביום טוב לנשים, תמחור כתובה, ברית מילה של האבות, בית מדרש חברון פתח תקוה

חשון

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

אם יש דין ראוי לשמיעה בדין שומע כעונה I דין תקיעת שופר וקידוש ביום טוב לנשים I תמחור כתובה בסביבת אי וודאות I ברית המילה של שלושת האבות